De fleste piper må skiftes ut i løpet av bygningens levetid. Pipen blir påvirket av fyring, vær og vind, og en kan få pålegg fra brannvesenet om å utbedre pipen, for eksempel via innvendig foring. Ovnsfag AS har lang erfaring innen piperehabilitering, da særlig rehabilitering av gamle teglsteinspiper. Vi kan også utføre reparasjoner på nye piper som har blitt skadet av vær og vind, og vi fører samarbeid med blikkenslager for arbeid med blikk og pipebeslag.

pipe